Drift & Underhåll

För att dina solskydd ska hålla länge krävs det att du tar hand om dem på rätt sätt. Här hittar du Drift- och underhållsinstruktioner
för dina invändiga och utvändiga solskydd. För mer utförliga instruktioner se respektive produkt.

Utvändiga Solskydd

Markiser

Rengöring:
Stativet och duken utsätts för smuts och föroreningar och skall rengöras minst en gång i kvartalet för att bibehålla sin höga finish. Detta är särskilt viktigt vid mera utsatta installationer, ex. havsnära miljöer Använd mjuk trasa och ljummet vatten. Använd inte högtryckstvätt eftersom det kan skada markisduken och ev. elektrisk utrustning etc.

Markisduken bör rengöras regelbundet för bästa finish. För detaljerad beskrivning av rengöring av markisduken hänvisas till dess bruksanvisning.

Borttagning av markisens kappa:
Kappan är den mest utsatta delen av markisen. För att öka kappans livslängd kan den förvaras inomhus under vinterhalvåret. Lossa först frontprofilens vänstra eller högra ändskydd. Lossa därefter kappans duklås. För kappan åt sidan ut ur frontprofilen. Sätt tillbaka ändskyddet och förvara kappan inomhus.

Byte av markisduk:
Stativet är av hög kvalitet och har en längre livslängd än markisduken. Innan du byter markisduken rekommenderas du kontakta företaget du köpte markisen av för en besiktning av stativet. De kan informera om ett dukbyte och om någon ytterligare komponent behöver bytas.

Motorisering (om utrustad med motor):
En produkt som är motoriserad kan behöva justeras med åren. Se separata bruksanvisningar för motorinställningar eller kontakta din återförsäljare som levererat produkten.

Användning (Fönstermarkis):
Fönstermarkiser regleras via band, vev eller motor. Vid band regleras markisen genom att frigöra bandets låsning genom att hålla bandet intill väggen och dra bandet kort rakt ner. Nu är markisen frigjord och kan släppas ner till önskad höjd. Lås i önskat läge genom att dra bandet ut från väggen. Vid motor regleras markisen via fjärrkontroll, tryckknapp, smartphone eller automatik. Vänligen följ medföljande manualer för dess funktion. Produkterna har olika vindklasser som klarar olika mycket vind, vänligen följ respektive produkts garantigräns.

Användning (Terrassmarkis):
Terrassmarkiser är till största del motordrivna och körs via fjärrkontroll, tryckknapp, smartphone eller automatik. Vänligen följ medföljande manualer för dess funktion. Produkterna har olika vindklasser som klarar olika mycket vind, vänligen följ respektive produkts garantigräns. Terrassmarkiser kan också regleras med vev.


Zip Screen & Screen

Rengöring:
Stativet är av hög kvalitet och kräver inget speciellt underhåll för dess funktion. Stativet utsätts dock för smuts och föroreningar vilket bör rengöras minst en gång per år för bästa finish. Använd mjuk trasa och ljummet vatten. Använd inte högtryckstvätt eftersom det kan skada väven och elektrisk utrustning.

Väven utsätts för smuts och föroreningar och bör regelbundet rengöras för bästa finish. Använd ljummet vatten och torka av med fuktig trasa. Vid kraftigare fläckar/partier kan en mild såpalösning och mjuk borste användas, skölj och torka noggrant efteråt så inget medel finns kvar på väven då det kan skada materialet. Använd ALDRIG högtryckstvätt då det kan göra stor skada på duk och elektronik.

Byte av väv:
Stativet har en längre livslängd än vad vävarna har och därför finns möjligheten att byta vävarna. Kontakta din återförsäljare för mer information om ny väv till ditt solskydd.

Motorisering:
En produkt som är motoriserad kan behöva justeras med åren. Se separata bruksanvisningar för motorinställningar eller kontakta din återförsäljare som levererat produkten.

Användning (Zip Screen):
Zip Screens är till största del motordriven och körs via fjärrkontroll, tryckknapp, smartphone eller automatik. Vänligen följ medföljande manualer för dess funktion.

Zip Screens klarar mycket starka vindar men vänligen följ dessa garantigränser:
Zip Screen upp till 2800 x 2200 mm garanterar 32 m/s.
Zip Screen från 2801 x 2201 mm garanterar 17 m/s.


Pergola

Rengöring:
Rengör tyget genom att torka med en lättare borste. Envisa fläckar rengörs lättast med varmt vatten och lätt rengöringsmedel. Skölj med rikliga mängder vattten. Låt alltid tyget torka innan du rullar upp det igen (även efter regn).

Stativet rengör du med endast vatten. Aggressiva rengöringsmedel kan påverka beläggningar och skyddslager.

Motorisering:
En produkt som är motoriserad kan behöva justeras med åren. Se separata bruksanvisningar för motorinställningar eller kontakta din återförsäljare som levererat produkten.

Användning (PZ400-serien):
Korrekt användning och underhåll ökar solskyddets livslängd kraftigt. Använd inte solskyddet som regn- eller vindskydd. Regelbundet underhåll förhindrar onödigt slitage och driftproblem.

Användning (PZ550):
Korrekt användning och underhåll ökar solskyddets livslängd kraftigt. När en vattentät väv används dräneras vatten på ett kontrollerat sätt vid sidorna av förlängningsbalken. Det finns en vattenuppsamlingsmekanism (ränna) under tvärbalken. Regelbundet underhåll förhindrar onödigt slitage och driftproblem.


Invändiga Solskydd

Duette & Plissé

Skötselanvisningar:
Lister och Manövreringskomponenter är underhållsfria. Genom antistatisk behandling är vävarna dammavvisande och regelbunden damning bör räcka för att hålla produkten fri från damm. Vid behov kan produktens väv tvättas för hand med milt tvättmedel. För elektriska anläggningar måste kontakt med vatten undvikas.


Rullgardin

Rengöring:
Listen bör rengöras minst en gång vartannat år för bästa finish med dammborste eller mjuk trasa och ljummet vatten eller dammsugare med mjuk borste. Damma regelbundet väven men för en mer grundlig rengöring kan väven dammsugas försiktigt med en mjuk borste. Fläckar tas bort med en fuktig svamp och ett milt rengöringsmedel. Det är viktigt att gardinen får torka i helt neddraget läge.

Användning:
Rullgardinen får aldrig rullas ut mer än till produktens beställningshöjd. Det måste alltid finnas minst ett varv kvar på rullen när gardinen är i sitt nedersta läge. Detta för att tejpen som håller väven inte ska lossna från röret. Om tejpen lossnar från röret, klassas detta inte som reklamation med garanti, utan klassas som användarfel.


Lamellgardin

Rengöring & Underhåll:
Polyester – Rengör med borste och torka med fuktig trasa. Glasfiber/PVC – Torka med fuktig trasa. 

Hårdvarusystemet är underhållsfritt. 

Användning:
Manövrering med dragstav – Med dragstaven kan man dels skjuta lamellpaketet i sidled samt vinkla lamellerna. Lamellerna MÅSTE vara i helt öppet läge vid manövrering i sidled (i stängt läge spärras produkten för sidoförflyttning).
Manövrering med draglinor/kulkedja – Manövrering i sidled sker med den släta linan. Vinkling av lamellerna sker med kulkedjan.


Persienner

Rengöring:
Persiennen är av hög kvalitet och kräver inget speciellt underhåll för dess funktion. Persiennen utsätts dock för damm och smuts och bör rengöras minst en gång vartannat år för bästa finish. Använd dammborste eller mjuk trasa och ljummet vatten. Det går också att använda en dammsugare med mjuk borste vid rengöringen.

Användning:
När persiennen hissas upp eller ned skall lamellerna vara i horisontellt läge för att minska slitaget.